ADVENTNÍ KONCERT SE USKUTEČNIL 3. PROSINCE 2015 OD 17.00 HODIN U VÁNOČNÍHO STROMU U ZEPOSU.

S PÁSMEM BÁSNIČEK A KOLED VYSTOUPILY DĚTI Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, POTÉ ZAHRÁL ŽESŤOVÝ KVARTET SEVERKA A PROGRAM BYL ZAKONČEN 3 MINUTOVÝM OHŇOSTROJEM.